Pas på bly i bygningen

Få foretaget en bly screening af huset

Bly er et grundstof, der er yderst farligt for mennesker. Bly kan ophobes i kroppen, da det ikke kan forlade det og kan medføre en lang række skader. Fx er der undersøgelser der tyder på at bly kan medføre nedsat intelligens, højere risiko for ADHD, skolefrafald og kriminalitet.

Bly blev engang brugt meget i maling pga. dets gode dækningsevne og dets evne til at holde alger væk. Det blev også brugt i andre byggematerialer, men bly blev forbudt i de fleste materialer i 2001.

Bly skaber ikke et usundt indeklima så længe det er ”bundet” til noget. Fx hvis det sidder på væggen i form af maling, er det ikke skadeligt. Det er når man påbegynder renoverings-arbejde, at det kan blive farligt. Her vil partikler af bly komme rundt i luften, og her er der fare for at indånde det farlige bly. Blyet kommet så ind ad luftvejene og kan sætte sig i lungerne.

Derfor er det vigtigt at denne slags arbejde udføres korrekt og at de blyholdige materialer bliver håndteret rigtigt.

Måske ved du ikke om dit hus indeholder bly, eller i givet fald, hvor meget det indeholder. Her kan det være en god idé at få foretaget en bly-screening af dit hus.

Indeholder dit hus bly?

En bly-screening vil kortlægge, hvor i huset der kunne være forekomster af bly. Det er den bedste måde, hvorpå du kan finde ud af, om dit hus indeholder bly.

Måske har du en mistanke om at der, i dit hus, engang kan være anvendt bly materialer eller maling med bly i.
Maling med bly kan godt ligge inde bag mange lag maling og puds. Som sagt bliver det særligt aktuelt at få foretaget en bly screening, hvis du skal i gang med et renoveringsarbejde, da det først er her bly partiklerne vil komme rundt i luften.

Få derfor fortaget bly screening for at sikre et sundt arbejdsmiljø.

Hos Dansk Center For Miljøscreening kan vi rådgive yderligere om farlige stoffer i bygninger.