Hvad er PCB og PCB screening?

PCB udgør en gruppe af industrikemikalier, der har særlig anvendelse indenfor elektronikindustrien. PCB virker skadeligt overfor organismer og er derudover også miljøskadeligt.

PCB blev anvendt i husholdningsprodukter og i meget elektronisk udstyr før 90’erne. Disse produkter afgav derfor PCB allerede lige efter, de blev lavet.

Når produkterne endte som affald på lossepladserne, udgjorde disse pludselig en forureningskilde pga. indholdet af PCB.
PCB er i øvrigt på listen over verdens 10 farligste miljøgifte.

Stoffet blev tidligere anvendt i byggematerialer. Man fandt i 70’erne ud af at stoffet var farligt, og det blev forbudt at bruge det. Bygninger, der er blevet renoveret i perioden 1950-1977, kan risikere at indeholde det farlige stof og bør derfor tjekkes herfor.

Ved at få foretaget en PCB screening vil dit hus blive gennemgået for stoffet. Stoffet kan være indeholdt flere forskellige steder i huset som fx i elastiske fuger omkring døre og vinduer, termoruder, maling, eller gulvmasse, alt sammen fra perioden 1950 til 1977.

Har du mistanke om dette, bør du kontakte et firma for at få foretaget denne PCB-screening.

PCB screening ved nedrivning af bygninger

Pga. den store miljøskadelige effekt PCB har, skal huse og bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977 PCB screenes, før de rives ned.

Hvis der findes dele af bygningen, der indeholder det farlige stof, skal dette håndteres og bortskaffes på korrekt vis, så det ikke længere udgør noget forureningskilde.

Der gælder nogle regler for bortskaffelse af affald, der indeholder PCB. Det skal for det første sorteres fra andet affald, og det må selvfølgelig ikke genanvendes.

PCB skal derfor helst destrueres på et anlæg, der er beregnet til formålet.

Hvis du har mistanke om at dit hus indeholder PCB, bør du derfor få fortaget en PCB screening, så du kan få det farlige stof ud af huset og atter få skabt et sundt miljø og indeklima.