Valg af varmeanlæg til huset

Der er stor forskel på hvad varmeregningen kommer til at lyde på, alt efter hvilken form for varmeanlæg man vælger. Det kan betyde rigtig mange penge over en 10 årige periode.

Hvis din bolig hovedsageligt opvarmes med elvarme eller oliefyr, så kan der være store besparelser at hente ved at skifte til en varmepumpe, der ikke fylder mere end et køleskab i dit bryggers.

Med en varmepumpe kan de årlige varmeomkostninger reduceres helt op til 60 % i etplanshuse. Besparelserne er ofte så store, at tilbagebetalingstiden er på ganske få år. Desuden er vedligeholdelsen i forbindelse med en varmepumpe stort set ingen, og de er super nemme at betjene.

Varmepumpen

For at pumpen fungere skal der benyttes el, og de mest effektive varmepumper kan give 4-5 kwh pr. kwh varmepumpen benytter. For at varmepumpen skal fungere mest effektiv, så kræves det en korrekt dimensionering af anlægget. Jo mere

En varmepumpe skal passe til det enkelte varmebehov, den skal dække, og varierer fra bolig til bolig. En forkert dimensionering vil svar til at man opvarmer et stort lokale med en alt for lille radiator. Hvilket giver en utilstrækkelig opvarmning og svarer til at smide penge ud af vinduet. Derfor er det vigtigt at man benytter en fagmand.

Varianter

Jordvarme
Denne type anlæg er de mest energieffektive, men også de dyreste at etablere, alligevel er jordvarme at foretrække, hvis man har den plads det kræver. Slanger skal nemlig graves ned i jorden, og det kræver et tilgængeligt areal, der er dobbelt så stort som det areal man ønsker at opvarme. Varmen hentes her fra slangerne i jorden og omsættes til varmt vand, der kan bruges i husets centralvarmeanlæg og til opvarmning af varmt brugsvand. Jordvarmeanlæg er mest relevante i forbindelse med erstatning af oliefyr.

 Luft til vand
Energien hentes fra den omkringliggende luft udenfor og omsættes til varmt vand, som kan bruges til opvarmning og varmt brugsvand. Effektiviteten er lidt dårligere end med et jordvarmeanlæg, men etableringsudgifterne er en smule lavere.  En luft vil vand varmepumpe er relevante i huse der har et mindre opvarmningsbehov, f.eks. lavenergihuse, men også mindre parcelhuse.

Luft til luft
Også her bliver energien hentet fra udeluften og varmen blæses ind i huset som opvarmet luft. Forskellen på denne type og de to andre, det er at dette anlæg, kan ikke anvendes til opvarmning af brugsvand. Luft til luft varmepumper er især relevante i forbindelse med sommerhuse, da her ofte kun benyttes el-radiatorer og der kan være mange penge at spare ved at skifte.

Hvis du vil vide mere om processend er der foregår i en varmepumpe, så kan du finde mere om hvad en varmepumpe er.