3 tips til at vælge det bedste internet

Det kan være rigtig svært, at finde rundt i det store udbud af internet- og bredbåndsabonnementer. At vælge en internetudbyder og et abonnement er ikke noget der bør tages let på. Selvom at det kan være svært og tidskrævende at sætte sig ind i udbyderens mange tilbud, kan det helt sikkert betales sig i det lange løb. Langt de fleste bredbåndsabonnementer binder dig i op til 6 måneder. Derfor bør man sætte sig godt og grundigt ind i tingene, inden man vælger sit bredbåndsabonnement.

1) Find dit forbrug

Inden du overhovedet begynder at se på tilbud fra udbyderne, bør du finde dit forbrug. Med det menes, at du bør tænke dig rigtig godt om, hvad du benytter internettet til. Hvilken internettype er du? Er du typen, som blot læser artikler på internettet og benytter de sociale medier. Så er det ikke nødvendigt med en super hurtigt internetforbindelse og du kan i stedet kigge efter et billigere bredbåndsabonnement.

Er du tværtimod typen, som benytter internettet til at downloade, streame og spille online computerspil. Bør du nok kigge efter et bredbåndsabonnement, som har en høj downloadhastighed. Ellers kan du risikere, at opleve dit internet som langsomt. Forbrug og hastighed går nemlig hånd i hånd, når det kommer til oplevelsen af din internetforbindelse. Når du er afklaret med dit forbrug, er du klar til at vælge den bedste internetudbyder.

2)  Dækning

Når du har fundet dit forbrug, gælder det om at finde en udbyder, som har en god dækning i dit område.
Der kan være mange grunde til at folk ofte oplever deres internet som dårligt, men dækningen er årsagen i langt de fleste tilfælde. Bor du i en storby, behøver du som regel ikke tænke på om dækningen nu også er god nok hos dig. Langt de fleste udbydere har en glimrende forbindelse i storbyerne. Det er straks værre, hvis du bor lidt afsides. Afstanden til en internetcentral er alt afgørende for, hvilken forbindelse du kan få på din bopæl.
Heldigvis får du som regel alt dette at vide, lige inden du bestiller internet hos en udbyder.

3) Test din hastighed

Når du har bestilt en internetforbindelse, er det en rigtig god idé at teste om du får, hvad du betaler for. En ting som er værd at huske, din udbyder har kun ansvaret for at den lovede hastighed når din bolig. Derfor kan du kun tjekke din hastighed ved, at benytte et netværkskabel fra din enhed og sætte den direkte i routeren. Modtager du her ikke den lovede forbindelse, bør du tage fat i din internetudbyder og klage. Inden du klager bør dog huske, at du selv har ansvaret for den forbindelse, som din enhed modtager. Sørg derfor for at placere din router centralt i din bolig.