Er udsalg på nettet billigere end i butikkerne?

Med nettets udbredelse og med den meget omtale omkring nethandel i medierne så kan man gå komme til at tro, at nettet er det eneste rigtige sted at handle og at de billigste priser altid findes på nettet. Selvom det muligvis er korrekt i rigtig mange situationer, så er det ikke altid korrekt. Onlinebutikker har […]